تبلیغات
انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی - بهار عربی با هویت اسلامِی
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 15 دی 1390

 دكتر حسین كچوئیان
 
گردهمایی نخبگان مسلمان در تهران در بحبوحه برپایی قیام گسترده مردمی در جهان اسلام اقدامی بسیار اساسی و راهبردی است كه می تواند با توجه به خلأ مشهود رهبری و سازماندهی موجود در این نهضت ها، نقشی تعیین كننده در روند و چگونگی تداوم آنها ایفاء كند؛ اما حتی اگر - بر فرض محال- این اجلاس دستآوردی بیش از گردهمایی این تعداد كثیر از متفكرین و شخصیت های مؤثر و ذی نفوذ در میان مسلمین ضمن اجتماعی تحت عنوان «بیداری اسلامی» نداشته باشد، در وضعیت كنونی فی نفسه اقدامی ارزشمند در برابر نبرد سهمگین و همه جانبه ای است كه از سوی استكبار و محافل رسانه ای و سیاسی آن برای ایجاد ابهام هویتی و انحراف ماهوی در قیام جاری مسلمانان برپا شده است، خاصه اینكه شرایط ویژه آنها یا مشخصاً نحوه شكل گیری نامنتظر این نهضت ها تلاش گسترده ای از سوی قدرت های استكباری برای ایجاد ابهام هویتی در آنها و انفعال در نیروهای اسلامی برای فعالیت بر مبنای دین و اظهار هویت دینی بویژه جهت دهی اسلامی به حركت و نهایتاً به دست گرفتن رهبری انقلاب را در پی داشته و دارد.
 
اما این دقیقاً همان خطری است كه گردهمایی تهران تحت نام بیداری اسلامی درصدد هوشیارسازی نیروهای اسلامی نسبت به آن و دفع پیامدهای فاجعه بار ناشی از آن برای حال و آینده این نهضت ها بوده است. نقطه كانونی سخنان رهبری انقلاب اسلامی در ابتدای این اجلاس نیز جز تأكید بر این مسأله نمی باشد.
 
با اینكه واقعیت تحركات میدانی مردم منطقه و روند رخدادهای قیام های مسلمانان نشان می دهد كه طی نه ماهه گذشته آنها تدریجاً درك خوبی نسبت به تهدیدات موجود بر سر راه خود بدست آورده اند، اما به نظر می رسد كه نسبت به خطرات ابهام هویتی و تلاش غربی ها در زمینه جعل هویت های انحرافی برای این نهضت باندازه كافی حساسیت بوجود نیامده است.
 
آشكارترین دلایل در مورد این حقیقت از مواضع و تحركات نیروهای اسلامی در جریان تحولات این نهضت ها، بویژه نفس عدم توجه و تأكید بر هویت اسلامی و حتی نفی آن از سوی بعضی از این نیروها بجای تلاش در این زمینه، و همچنین حتی از بعضی از اظهارنظرها در اجلاس جاری نیز قابل فهم است.
 
از زمان برپایی جمعه «نجات انقلاب» در اواخر بهار گذشته در مصر، تمامی نهضت های منطقه تدریجاً در جهت هویت یابی فزاینده و اظهار ماهیت ویژه آن حركت كرده و اخیراً با تصرف لانه جاسوسی رژیم اشغالگر قدس در قاهره و انجام تحركات جمعی علیه این رژیم نامشروع و آمریكا در مقابل سفارت های آنها در منطقه به اوجی در آشكارسازی هویت استكبارستیزانه و ضد صهیونیستی خود دست یافته اند.
 
با اینكه به روشنی و قاطعیت می توان پیش بینی كرد كه پویایی های درونی انقلاب های منطقه در آینده هر روز بیش از گذشته به ظهور و تثبیت ماهیت دینی حركت های ضد استكباری این نهضت ها منجر خواهد شد، اما قطعاً عدم تلاش آگاهانه در این زمینه بواسطه غفلت از هویت پایه ای و بسترساز آنها و بی توجهی نسبت به هویت سازی های انحرافی می تواند با افزایش هزینه ها و تهدیدات، خطرات غیرقابل تصوری برای آنها بوجود آورد.
 
جریانات اسلامی در منطقه كه از پیشینه درازی در مجاهدت خستگی ناپذیر و شجاعانه با استكبار و دست نشانده های آن در جهان اسلام برخوردارند، بواسطه دو دسته دلایل بیرونی و درونی در صحنه مبارزه هویتی و كسب رهبری نهضت های موجود به شكل درستی ظاهر نشده اند و در مقابل تلاش های دشمن برای ایجاد انحراف در این زمینه از طریق تأكید بر دموكراسی خواهی و آزادی های دموكراتیك منفعل عمل كرده اند.
 
با توجه به نحوه شكل گیری خود جوش این قیام ها كه با اقدام آمریكا در پیش دستی نسبت به انقلاب از طریق بركناری سریع دیكتاتورها به نوعی سزارین و تولد زودرس آنها منجر گردید، این نهضت ها پیش از دست یابی به رهبری مشخص درگیر حضور و ظهور كثیری از احزاب و گروه هایی شدند كه دایماً بر تعداد آنها نیز افزوده می شده است.
 
از آنجایی كه در تمامی نهضت های منطقه، غرب به رهبری آمریكا صحنه بازی را به شكل های مختلفی با تسلط بر چارچوب های اصلی قدرت در مهار دارد، بواسطه فقدان رهبری و كثرت نیروهای سیاسی این نهضت ها را در میانه راه انقلاب درگیر الزامات بازی انتخاباتی كرده است. به همین دلیل جریانات اسلامی با شرایط و حدود ویژه ای از داخل و خارج مواجه گردیده اند. از یك طرف با توجه به اینكه مهار نیروهای نظامی- امنیتی در دست آمریكاست با خط قرمزها و حدود ترسیم شده توسط این كشور برای این بازی دموكراتیك رویارویند كه می دانند عدم رعایت آن به رها كردن این مهار و سگ های دست آموز و برچیده شدن بازی منجر خواهد گردید.
 
این وضعیتی است كه آنها به عیان در بحرین و یمن شاهد آنند. اما مهمتر از این شرایط و حدودی است كه نیروهای اسلامی در صحنه داخلی با آن دست به گریبانند. با توجه به اینكه آنها بطور تناقض آمیزی در وضعیت حضور و بقای قدرت قبلی و نیروهای آمریكا در حاكمیت، درگیر شرایط و الزامات مبارزه انتخاباتی شده و برای پیشبرد انقلاب به انتخابات وعده داده شده توسط این حاكمان چشم دوخته اند، از سویی بایستی محدوده های تعیین شده رسمی و غیر آشكار حافظان نظم موجود را رعایت كنند، و از سویی بایستی با توجه به رقابت حاد و حتی خصمانه نیروهای سیاسی كثیر موجود به ضرورت حفظ وحدت نیروها و ممانعت از خروج مردم از صحنه توجه داشته باشند، خصوصاً اینكه پیش از هر تحولی واقعی و تحت شرایط بهم ریخته موجود این كشورها با موجی از تحركات صنفی و درخواست های رفاهی روبرو گردیده اند.
 
بواسطه این وضعیت ویژه و خاص كه در آن سال ها تحت اداره غرب و نیروهای داخلی اش در منطقه «اسلام هراسی» به وجهی عمیق برای نفوذ در فضای عمومی آن و اذهان مردم القاء شده و همچنان به عنوان متغیری تعیین كننده تقویت و در صحنه از آن استفاده می شود، جریانات اسلامی علی رغم پیشینه تاریخی درخشان در صحنه مبارزاتی با پایگاه گسترده و ریشه دار مردمی نباید از حركت در جهت كسب رهبری این نهضت ها از طریق تأكید بر هویت اسلامی اجتناب كنند.
 
می توانیم بر این تأكید كنیم كه الزامات یك انقلاب با یك مبارزه انتخاباتی تفاوتی اساسی دارد. در وضعیتی كه با بازی در محدوده تعیین شده توسط آنهاییكه طرف مبارزه حركت می باشند برای پیشبرد نهضت به مرحمت و لطف خصم نظر داریم و برای اجتناب از عدم اقبال رأی دهندگان از بیان واقعیت سختی مبارزه و نیاز آن به پرداخت هزینه خودداری می كنیم، درگیر تناقضی هستیم كه نتیجه آن هر چه باشد پیروزی انقلاب نیست.
 
انقلاب ماهیتاً پدیده ای متفاوت با انتخابات است كه خواست پیشبرد آن از طریق دیگری ناممكن می باشد. تنها طریق برای رهایی ملت های مسلمان و اعاده عزت اسلام رهایی از این تناقض و عمل مطابق الزامات درست انقلابی واقعی می باشد كه قطعاً ملت های منطقه با تداوم مبارزات خود و درك اهمیت اسلام برای پیشبرد این مبارزه راه آن را خواهند یافت.طبقه بندی: سوریه،  بمن،  مطلب ومقاله،  انقلاب اسلامی،  لیبی،  تونس،  مصر،  بحرین، 
ارسال توسط حمید
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به نظر شما کدام عامل سبب دوام و انسجام بیشتر نظام جمهوری اسلامی ایران شده است؟

پیوند های روزانه
سخنان دکتر شریعتی
یادگار انقلاب
کارنامه دفاع مقدس
وصیتنامه ی شهدا
دانشنامه عاشورا
دانشنامه ی مهدویت
تدبر در قرآن
دانشنامه سوره ها

ابزار وبمستر

عکس

دانلود

خرید vpn

قالب وبلاگ